Elektroniczna Rachunkowość
Zarządzanie dokumentami i płatnościami za pomocą oprogramowania do obsługi sieci.
Lista płac on-line
Pełna integracja obszaru kadrowo-płacowego.
Integracja B2B
Dedykowane oprogramowanie do obsługi partnerów biznesowych.
TQM
Autorski System Zarządzania Jakością
System Business Intelligence
Wsparcie dla managerów biznesów sieciowych.
1
2
3
4
5
| |
* SAN-PLUS, nowa ( zakończenie wdrożenia czerwiec 2015 ) internetowa platforma do obsługi księgowej i wymiany e-dokumetów współfinansowana z EFRR w ramach działania 8.2. Innowacyjna Gospodarka * PLANET, zintegrowany, interaktywny System on – line on do obsługi obszaru kadrowo-płacowego wdrożony przy wsparciu UE w ramach Narodowego Programu Spójności ( czerwiec 2013) * ALFA-NET innowacyjna firma w innowacyjnej Europie * HELICOPTER VIEWER aplikacja webowa klasy BI ( business intelligence) do wsparcia biznesów sieciowych ( planowane wdrożenie Q4 2015)

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość wg standardów UoR, MSR i GAAP. Ksiegowość podatkowa dla mikro przedsiębiorstw.

Administrowanie wynagrodzeniami

Administrowanie wynagrodzeniami

Obsługa kadrowo-płacowa biznesów sieciowych. Rozliczanie podatków osobistych.

Księgowość dla korporacji

Księgowość dla korporacji

Zarządzanie całymi procesami lub ich wydzielonymi obszarami. Billing, rozliczenia i analiza kosztów.